Amb l´actual ritme frenètic de vida la compatibilitat d´horaris està  al nostre decàleg de treball.Ens ajustem a les escoles i als nostres alumnes.